ADATVÉDELEM ÉS SÜTIK

/ A fashionmafia.sk webshop adatvédelmi alapelvei és a webshop üzemeltetőjének az érintett személy számára az adatszerzés során nyújtott, illetve a sütikkel kapcsolatos tájékoztatása /

I. Üzemeltető

1.1.Üzemeltető személyi adatai és elérhetőségei:

A cég neve: InStyle Studio, s.r.o.
A vállalkozás helye: Žižkova 2339/25, Košice 040 01, Szlovák Köztársaság

Bejegyezve a Košice-i (Kassa) Járásbíróság Jegyzékében, Sro szakasz

A vállalkozói jegyzék száma: 25660/V
Cégazonosító szám: 45541817

Adószám: SK2023031747

A bankszámla száma: SK47 1100 0000 0029 2683 7209

Eladó ÁFA fizető /általános forgalmi adó/

1.2. Üzemeltető email címe és telefonszáma:

Email: info@fashionmafia.sk

Tel. sz.: +421 903963929

1.3.Üzemeltető levelezési címe az írásbeli dokumentumok küldéséhez:

InStyle Studio s.r.o., Žižkova 25, 04001 Košice, Szlovák Köztársaság

1.4.Az Üzemeltető a következő tájékoztatást és felvilágosítást nyújtja Érintett személynek, akitől az Üzemeltető a személyét érintő, személyes adatokat kér, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. (2016. május 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet 13. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban:

II. Hivatkozások

2.1.Ezek az adatvédelemmel kapcsolatos alapelvek és információk az Eladó webshopjában közzétett Általános Üzleti Feltételek részét képezik.

2.2.A Tt. 102/2014. sz törv. 3. § (1) bek., n) pontja értelmében Eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy nincs olyan különleges viselkedési kódex, amelynek betartására eladó kötelezettséget vállalt volna, ahol a viselkedéskódex olyan megállapodást vagy szabálycsomagot jelent, amely meghatározza az eladó magatartását, aki vállalta, hogy betartja e viselkedéskódex egy vagy több meghatározott kereskedelmi módzerét vagy iparágát, kivéve, ha ezeket törvény vagy más jogszabály vagy közigazgatási szerv intézkedése írja elő, amelynek az eladó kötelezettséget vállalt, és azt, hogy a fogyasztó hogyan ismerkedhet meg velük, vagy szerezheti be ezen fogalmakat.

 

III. Adatvédelem és sütik. Tájékoztatás és a sütikről szóló felvilágosítás

3.1. Az Üzemeltető az alábbi rövid felvilágosítást nyújtja a sütik funkciójáról:

3.1.1.A sütik olya szöveges fájlok, amelyek kis mennyiségű információt tartalmaznak – ezek a honlap meglátogatása során betelepítik magukat az Ön számítógépébe, mobiltelefonjába vagy egyéb elektronikus berendezésébe, amelyet a honlap megtekintésére használ.

A sütik nemcsak azt teszik lehetővé az üzemeltető domainje számára, hogy felismerje a felhasználó berendezését, hanem egyszersmind lehetővé teszik a felhasználónak, hogy hozzáférjen az oldal funkcióihoz.

A sütiket két alapvető típusra osztjuk:

Állandó süti fájlok – ezek a süti fájlban feltüntetett ideig maradnak a felhasználó berendezésében. Mindig aktiválódnak, ha a felhasználó felkeresi azt a webtárhelyet, amely az adott sütiket létrehozta.

Műveleti sütik– ezek a fájlok lehetővé teszik a webtartomány üzemeltetőjének, hogy összekapcsolja a felhasználó tevékenységeit, amikor a felhasználó kinyitja a böngészőablakát, és az ablak bezárásakor meg is szűnnek. A műveleti sütik ideiglenesen jönnek létre. A böngésző bezárása után minden műveleti süti törlődik.

3.2.A süti fájlok magyarázata

3.2.1.A süti olyan kisméretű szöveges fájl, amelyet a webhely betelepít az Ön gépébe a böngészés során. A webhely ennek a fájlnak köszönhetően bizonyos ideig megőrzi az információkat az Ön lépéseiről és preferenciáiról (mint a felhasználónév, nyelv, betűnagyság és a megjelenítés egyéb beállításai), vagyis amikor legközelebb meglátogatja a webhelyet, vagy böngész az egyes oldalakon, ezeket nem kell ismételten megadnia.

3.3.Tájékoztatás a sütik felhasználásáról

3.3.1.Az Üzemeltető internetes domainje arra használja a sütiket, hogy megőrizze:

3.3.1.1.a tényt, hogy már válaszolt az önálló ablakban megjelenő felmérés kérdéseire (pop-up), amelynek segítségével véleményt nyilváníthat az oldal tartalmával kapcsolatban (nem fog ismét megjelenni);

3.3.1.2.a tényt, hogy beleegyezett (vagy nem egyezett bele), hogy sütiket használjunk ezen a webhelyen.

3.3.1.3.Marketing és remarketing

Az Üzemeltető oldalainak részét képező egyes aloldalak ugyancsak használnak sütiket, hogy statisztikai adatokat gyűjtsenek arról, hogy ki hivatkozik a mi internetes domainünkre, és Ön milyen módon jutott el az oldalunkra.

A sütihasználat engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely megfelelő működéséhez, viszont nagyobb felhasználói kényelmet biztosít a vele folytatott munka során. A sütiket kitörölheti vagy leblokkolhatja.

A sütikben található információkat nem használják fel az Ön személyének azonosítására, és az adatszerkezet teljes mértékben a mi ellenőrzésünk alatt áll. A sütiket nem használjuk az ettől a szövegtől eltérő célokra. Egyes oldalaink vagy alwebhelyeink használhatnak kiegészítő vagy az előző szövegtben szereplőktől eltérő sütiket, Ilyen esetben a szóban forgó oldalon külön tájékoztatóban részletes adatok találhatók ezek felhasználásáról.

3.4.Hogyan lehet ellenőrizni a sütiket

3.4.1.A sütiket tetszés szerint ellenőrizheti és/vagy törölheti – a részleteket megtalálja a aboutcookies.org oldalon, Kitörölheti a számítógépére települt összes sütit, és a böngészők többségét beállíthatja úgy, hogy lehetetlenné tegye a sütik további telepítését.

IV. A feldolgozott személyi adatok

4.1.Az Üzemeltető a honlapján a következő személyi adatokat dolgozza fel: utónév, családi név, e-mail cím, telefonszám, a sütikből nyert adatok, IP címek.

V. Az üzemeltető számára személyi adatokat gyűjtő és feldolgozó személy, az üzemeltető helyettesének elérhetőségei

5.1. Az Üzemeltető a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletnek megfelelően kinevezett egy személyi adatok védelméért felelős személyt. Kapcsolat: info@fashionmafia.sk

5.2.Az Üzemeltető egyszersmind eladó is a jelen webhely Általános Üzleti Feltételeinek értelmében.

VI. Az Érintett személy személyi adatai feldolgozásának célja

6.1.az Érintett személy személyi adatai feldolgozásának célja főleg:

6.1.2.az ügyfelek szerződéseinek és adatainak nyilvántartása, alakítása és feldolgozása szerződések megkötés céljából harmadik személyekkel

6.1.3.könyvelési dokumentumok és az Üzemeltető kereskedelmi tevékenységével összefüggő dokumentumok feldolgozása

6.1.4.a jogszabályok betartása a dokumentumok és okiratok archiválásával összefüggésben, pl. a Tt. 431/2002 sz., könyvelési törvényének aktuális változata és a további idevágó jogszabályok szerint

6.1.5. az Üzemeltető tevékenysége kérelem, megrendelés, szerződés vagy az Érintett személy egyéb megkeresésének teljesítésével kapcsolatban.

6.2. Az érintett személy személyes adatai Az Üzemeltető csak a szerződés teljesítéséhez és azok későbbi archiválásához szükséges ideig őrzi meg az Üzemeltetőre a jogszabályok által előírt jogszabályi határidőknek megfelelően.VII. Az Érintett személy személyi adatai feldolgozásának jogi alapja

7.1.Az Érintett személyek személyi adatai feldolgozásának jogi alapja, a konkrét feldolgozott személyi adatoktól és a feldolgozás céljától függően, az érintett személyek beleegyezése a személyi adataik feldolgozásába.

7.2 Abban az esetben, ha az Üzemeltető a személyes adatok feldolgozását az Érintett beleegyezése alapján végzi, ez a feldolgozás csak az Érintett beleegyezésének megkezdése után indul.

7.3 Abban az esetben, ha az Üzemeltető az Érintett személyes adatait a szerződéskötés előtti kapcsolatok tárgyalása, az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése, valamint a kapcsolódó áruk, termékek vagy szolgáltatások szállítása céljából dolgozza fel. Az érintett köteles személyes adatokat megadni az adásvételi szerződés megfelelő teljesítéséhez, ellenkező esetben a teljesítés nem biztosítható. Az adott célú személyes adatokat az érintett hozzájárulása nélkül kell feldolgozni.

VIII. A személyi adatok elfogadói vagy az elfogadók kategóriái

8.1.az Érintett személy adatainak elfogadói a következők lesznek, vagy legalábbis lehetnek:

8.1.1.az Üzemeltető képviseleti szervei vagy azok tagjai

8.1.2.az Üzemltető számára munkaviszonyban vagy ennek megfelelő más viszonyban dolgozó személyek.

8.1.3.az Üzemeltető kereskedelmi ügynökei és az Üzemeltetővel annak feladatai teljesítése során együttműködő további személyek. A jelen dokumentum céljaira Üzemeltető alkalmazottainak tekintendő minden, az Üzemeltető számára munkaszerződés vagy munkaviszonyon kívül végzett munkákról szóló megállapodás alapján függő tevékenységet folytató természetes személy.

8.1.4.az Érintett személy adatainak elfogadói lesznek továbbá az üzemeltető munkatársai, üzleti partnerei, különösen: könyvelőiroda, a szoftverfejlesztéssel és karbantartással foglalkozó társaság, az üzemeltető számára jogi szolgáltatásokat nyújtó társaság, az üzemeltető által igénybe vett tanácsadó cég, a vásárlók és harmadik személyek számára a szállítást és átadást biztosító cégek, marketingtársaságok, a közösségi hálót üzemeltető társaságok.

8.1.5.Személyi adatok elfogadói lesznek a bíróságok, a büntetőeljárásban résztvevő hatóságok, az adóhivatal és további állami hatóságok, amennyiben ezt a törvény úgy rendeli. Az Üzemeltető a személyi adatokat az adott hivataloknak és állami intézményeknek a Szlovák Köztársaság jogszabályai alapján és azokkal összhangban fogja átadni.

IX. Tájékoztatás a harmadik országokba történő adatszolgáltatásról és az adatok megőrzésének időtartamáról:

9.1.Nem érvényesül – Üzemeltető nem adja át a személyes adatokat harmadik országokba.

X. Tájékoztatás Érintett személy releváns jogairól:

10.1.az Érintett személy többek közt az alábbi jogokkal rendelkezik, miközben:

10.1.1.A 10.1 pont nem érinti az Érintett személyek további jogait.

10.1.2.az Érintett személy adathozzáférési joga a Rendelet 15. cikke szerint, amely a következőket tartalmazza:

joga van az Üzemeltetőtől megerősítést kapni, hogy feldolgozza-e az Érintett személy adatait, és ha igen, milyen terjedelemben. Ha az adatok feldolgozásra kerültek, joga van megtudni azok tartalmát és tájékoztatást kérni az Üzemeltetőtől a feldolgozás okáról, különösen az alábbiak tekintetében: A feldolgozás oka, az érintett személyi adatok kategóriái, az elfogadók vagy az elfogadók kategóriái, akiknek az adatok átadásra kerültek vagy kerülni fognak, különösen harmadik országokból származó vagy nemzetközi szervezetekhez tartozó elfogadók esetén, a személyi adatok tárolásának feltételezett időtartama, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, az időtartam megszabásának kritériumai, az Érintett személy joga, hogy az Üzemeltetőtől kérheti az Érintett személyre vonatkozó adatok korrigálását vagy törlését vagy a feldolgozás korlátozását, továbbá az Érintett személynek az arra vonatkozó joga, hogy kifogásolja az ilyen feldolgozást, az érintett személy joga, hogy panaszt tegyen a felügyelő hatóságnál, ha az adatokat nem tőle kapták, valamint bármely egyéb hozzáférhető információ, ha azok forrásáról, az automatizált határozathozatal létezéséről van szó, beleértve a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében leírt profilozást, és ezekben az esetekben legalább érdemi tájékoztatás a személyi adatok ilyen jellegű feldolgozásához felhasznált eljárásokról, a feldolgozás jelentőségéről és feltételezett következményeiről, a Rendelet 46. cikke szerinti, az adatátvitelt érintő megfelelő garanciákról, ha a személyi adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez kerülnek át.

10.1.3.a feldolgozott személyi adatok másolataihoz való jog, mindazonáltal azzal a feltétellel, hogy a feldolgozott adatok másolatainak biztosítása nem lehet kedvezőtlen hatással mások jogaira és szabadságára.

10.1.4.az Érintett személy joga a Rendelet 16. cikke szerinti korrekcióra, amely a következőket tartalmazza: az Üzemeltető köteles haladéktalanul kijavítani az Érintett személyre vonatkozó helytelen adatokat, kiegészíteni az Érintett személy hiányos adatait, éspedig akár az Érintett személy kiegészítő nyilatkozata alapján. Érintett személynek joga van az adatai törlésére (az ún. „felejtési” jog) a Rendelet 17. cikke szerint, amelynek tartalma:

10.1.5.az Üzemeltetőnél elérni az Érintett személyre vonatkozó adatok haladéktalan törlését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

a személyi adatok már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez meg kellett őket adni vagy amelyeket egyéb módokon feldolgoztak, az Érintett személy visszavonja a jóváhagyását, amelynek alapján a feldolgozás folyik, éspedig azzal a feltétellel, hogy az adatfeldolgozásnak nincs egyéb jogalapja, az Érintett személy kifogást emel az adatfeldolgozás ellen a Rendelet 21. cikk (1) bekezdés alapján, és az adatfeldolgozásnak nincs jogos indoka, vagy az Érintett személy a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján kifogást emel az adatfeldolgozással szemben, az adatokat törvénytelenül dolgozták fel, az adatokat ki kell törölni, hogy teljesüljön valamely, az Európai Unió vagy egy tagálam jogrendszere szerinti kötelezettség, amely az Üzemeltetőre is vonatkozik, a személyi adatokhoz a Rendelet 8. cikk (1) bek. szerint informatikai cég szolgáltatásainak ajánlatával összefüggésben jutottak hozzá;

10.1.6.jog ahhoz, hogy az Üzemeltető, aki közzétette az Érintett személy adatait, tekintettel az elérhető technológiára és az intézkedések végrehajtásának költségeire, megfelelő intézkedéseket hozzon, ideértve a műszaki intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többi, adatfeldolgozást végző üzemeltetőt, hogy az Érintett személy arra kéri őket, hogy töröljenek minden hivatkozást ezekre a személyi adatokra, azok másolatára vagy replikáira, miközben érvényes, hogy a személyi adatok törlésének joga a Rendelet 17. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti jogtartalommal nem jön létre, ha a személyi adatok feldolgozása az alábbiakhoz szükséges:

10.1.7.a szólás- és információs szabadság jogának érvényesítése.

10.1.8.olyan törvényi kötelezettség teljesítése, amelyhez szükség van az Európai Unió jogrendje vagy annak a tagállamnak a jogrendje szerint, amely Üzemeltetőre vonatkozik, vagy közérdekből megvalósuló feladat teljesítéséhez vagy Üzemeltetőre ruházott közhatalom megvalósításához.

10.1.9.közérdekből a közegészségügy területén, a Rendelet 9. cikk (2) bek. h) és i) pontjaival, valamint a Rendelet 9. cikk (3) bekezdésével összhangban.

10.1.10.közérdekű archiválás céljaira, tudományos vagy történelmi kutatás vagy statisztika céljaira a Rendelet 89. cikk (1) bekezdése szerint, amennyiben valószínű, hogy a Rendelet 17. cikk (1) bekezdésben feltüntetett jog lehetetlenné teszi vagy jelentősen megnehezíti az ilyen jellegű adatfeldolgozás céljainak elérését; vagy jogigények bizonyítása, érvényesítése vagy védelme céljából;

10.1.11.az Érintett személy joga az adatfeldolgozás korlátozására a Rendelet 18. cikke szerint, amelynek tartalma:

10.1.12.arra vonatkozó jog, hogy Üzemeltető korlátozza az adatfeldolgozást, ha az alábbi esetek egyikéről van szó: Érintett személy megtámadja a személyi adatok helyességét, éspedig az alatt az idő alatt, amikor Üzemeltető számára lehetséges az adatok helyességének ellenőrzése, az adatfeldolgozás törvénytelen, és Érintett személy kifogásolja az adattörlést, és helyette a felhasználásuk ilyetén korlátozását kéri, az Üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyi adatok feldolgozására, viszont érintett személynek szüksége van rájuk jogigényeinek bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére, az Érintett személy kifogást emelt a feldolgozás ellen a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint, éspedig annak a ténynek az ellenőrzéséig, hogy az Üzemeltető jogos indokai nagyobb súllyal esnek-e a latba, mint az Érintett személy jogos indokai;

10.1.13.arra vonatkozó jog, hogy abban az esetben, ha az adatfeldolgozás korlátozódik, a korlátozottan feldolgozott adatokat az archiválás kivételével csak az Érintett személy egyetértésével dolgozzák fel vagy jogigények bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdeke miatt;

10.1.14.az előzetes tájékoztatáshoz való jog a személyi adatok feldolgozási korlátozásának megszüntetéséről;

10.1.15.az Érintett személy joga az elfogadókkal szembeni bejelentési kötelezettség teljesítésére a Rendelet 19. cikke szerint, melynek tartalma: arra vonatkozó jog, hogy az Üzemeltető minden elfogadóval, akinek a személyi adatokat a rendelkezésére bocsátotta, közölje az adatok minden javítását vagy törlését, vagy a feldolgozás korlátozásait a Rendelet 16. cikke, a 17. cikk (1) bekezdése és a 18. cikk szerint, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem követel aránytalan erőfeszítést, jog ahhoz hogy az Üzemeltető tájékoztassa az Érintett személyt ezekről az elfogadókról, amennyiben ezt az Érintett személy kéri;

10.1.16.az Érintett személy joga az adatok átadhatóságához a Rendelet 20. cikke szerint, amelynek tartalma: jog az Érintett személyre vonatkozó, általa az Üzemeltetőnek átadott adatok megszerzésére szerkesztett, általánosan használt és géppel olvasható formában, és jog arra, hogy ezeket az adatokat átadja más üzemeltetőnek anélkül, hogy ebben őt az Üzemeltető akadályozza, ha:

a/ a feldolgozás a Rendelet 6, cikk (1) bek. a) pontja vagy a Rendelet 9, cikk (2) bek. a) pontja szerint Érintett személy beleegyezésén vagy a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja szerinti szerződésen alapul, és ugyanakkor

b/ a feldolgozásra automatizált eszközökkel kerül sor, és ugyanakkor:

10.1.17.a személyi adatok strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában történő megszerzésének joga, illetve ezen adatok további üzemeltető részére történő átadásának joga anélkül, hogy ebben az Érintett személyt az Üzemeltető gátolná, nem lesz kedvezőtlen hatással mások jogaira és szabadságára ;

10.1.18 a személyi adatok közvetlen átvitelének joga egyik üzemeltetőtől a másikhoz, amennyiben ez műszakilag lehetséges;

10.1.19 az Érintett személy joga, hogy kifogást emeljen a Rendelet 21. cikke szerint, amelynek tartalma:

10.1.20. bármikor kifogást emelni az Érintett személyre vonatkozó adatfeldolgozás ellen, az Érintett személy konkrét helyzetét érintő okoknál fogva, amely adatfeldolgozásra a Rendelet 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontja szerint kerül sor, beleértve a Rendelet ezen rendelkezésein alapuló profilozás elleni kifogást is;

10.1.21.abban az esetben, ha megvalósul az a jog, hogy az Érintett személy bármikor kifogást emeljen a rá vonatkozó adatfeldolgozás ellen az ő konkrét helyzetét érintő okoknál fogva, amely adatfeldolgozásra a Rendelet 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontja szerint kerül sor, beleértve a Rendelet ezen rendelkezésein alapuló profilozás elleni kifogást is, az a jog, hogy az Üzemeltető ne dolgozza fel tovább az Érintett személy adatait, amennyiben nem igazolja ennek elkerülhetetlen és jogos indokait, amelyek nagyobb súllyal esnek a latba, mint az Érintett személy érdekei, jogai és szabadsága, illetve nem mutat fel a jogigények bizonyítására, érvényesítésére vagy védelmére alkalmas indokokat

10.1.22. bármikor kifogást emelni az Érintett személyre vonatkozó adatfeldolgozás ellen közvetlen marketing céljából, beleértve a profilozást is abban a terjedelemben, amilyenben ez a közvetlen marketinggel összefügg; mindeközben érvényes, hogy amennyiben az Érintett személy kifogást emel a közvetlen marketing célú adatfeldolgozás ellen, az adatokat már nem szabad ilyen célokra felhasználni;

10.1.23. az informatikai társaság szolgáltatásainak felhasználásával összefüggésben annak a jognak az érvényesítése, hogy műszaki specifikációk alkalmazásával, automatizált eszközök segítségével emeljen kifogást az adatfeldolgozás ellen ;

10.1.24. kifogást emelni az Érintett személyre vonatkozó adatfeldolgozás ellen, az Érintett személy konkrét helyzetét érintő okoknál fogva, ha az adatokat tudományos vagy történelmi kutatás vagy statisztikai felmérés céljaira dolgozzák fel a Rendelet 89. cikk (1) bekezdése szerint, azon esetek kivételével, amikor az adatfeldolgozás közérdekű feladatok teljesítése miatt elkerülhetetlen;

10.1.25. az Érintett személynek az automatizált egyéni határozathozatallal összefüggő joga a Rendelet 22. cikke szerint, amelynek tartalma:

10.1.26. az a jog, hogy az Érintett személyre ne vonatkozzon olyan határozat, amely kizárólag a személyi adatok automatizált feldolgozásán alapul, beleértve a profilozást, illetve, aminek az ő személyét érintő vagy őt jelentősen befolyásoló joghatásai vannak, kivéve a Rendelet 22. cikk (2) bek, szerinti eseteket [azaz azon eseteket kivéve, ha a határozat: (a) elkerülhetetlen az Érintett személy és az Üzemeltető közti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez,

10.1.27. az Európai Unió vagy annak a tagállamnak a jogrendje engedélyezte, amely az Üzemeltetőre vonatkozik, és amely jogrend ugyanakkor rögzíti az Érintett személy jogainak, szabadságának és jogos érdekeinek védelmét biztosító megfelelő intézkedéseket, vagy (c) az Érintett személy kifejezett beleegyezésén alapul].

XI. Tájékoztatás az Érintett személy azon jogáról, hogy visszavonhatja az adatfeldolgozásra vonatkozó engedélyét:

11.1. az Érintett személynek joga van bármikor visszavonni a személyi adatai feldolgozására vonatkozó engedélyét, éspedig anélkül, hogy ennek hatása lenne a visszavonás előtt adott engedélyen alapuló adatfeldolgozás törvényességére.

Az Érintett személynek joga van bármikor visszavonni a személyi adatai feldolgozására vonatkozó engedélyét – teljes egészében, vagy csak részben. Az adatfeldolgozási engedély részleges visszavonása vonatkozhat a feldolgozási művelet / feldolgozási műveletek bizonyos típusára, miközben a többi feldolgozási művelettel érintett adatfeldolgozás törvényességét ez nem érint. Az adatfeldolgozási engedély részleges visszavonása a személyi adatok feldolgozásának valamely konkrét céljára / konkrét céljaira is vonatkozhat, miközben az egyéb céllal folytatott adatfeldolgozás törvényességét ez nem érinti.

Az Érintett személy az adatfeldolgozási engedély visszavonásának jogát okirati formában gyakorolhatja. A visszavonó nyilatkozatot az Üzemeltetőnek az engedély visszavonása idején a cégjegyzékben székhelyére vezetett címére kell címezni, vagy elektronikus formában valamely elektronikus eszköz segítségével eljuttatni (e-mail Üzemeltető jelen dokumentum szerinti e-mail címére, vagy az Üzemeltető honlapján közzétett elektronikus űrlap kitöltésével).

XII. Tájékoztatás az Érintett személynek arról a jogáról, hogy panaszt tegyen a felügyelő hatóságnál:

12.1.az Érintett személynek joga van panaszt tenni a felügyelő hatóságnál, mégpedig főleg a szokásos tartózkodási helye, munkavégzési helye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy az őt érintő adatfeldolgozás ellentétben áll a Rendelettel, éspedig anélkül, hogy ez a jogorvoslat bármely egyéb közigazgatási vagy bírósági eszközét érintené, az Érintett személynek joga van arra, hogy a felügyelő hatóság, amelynek a panaszt benyújtotta, őt, mint panasztevőt tájékoztassa a panasz megoldásának folyamatáról és eredményéről, beleértve a bírósági jogorvoslat iránti kérelem benyújtását is a Rendelet 78. cikke szerint.

12.2.A Szlovák Köztársaságban a felügyelő hatóság a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala.

XIII. Tájékoztatás az Érintett személy adatnyújtási kötelességének meglétéről / nem meglétéről, valamint az Automatikus határozathozatallal összefüggő tájékoztatás, beleértve a profilozást:

13.1. Mivel az Üzemeltető esetében az Érintett személy adatainak feldolgozása során nem a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerinti automatizált határozathozatalról van szó, beleértve a profilozást is, az Üzemeltető nem köteles feltüntetni a Rendelet 13. cikk (2) bek. f) pontja szerinti információkat, azaz a profilozással együtt értendő automatizált határozathozatalra, illetve a felhasznált eljárásra vonatkozó információkat, sem pedig az adatok ilyen felhasználásának az Érintett személyre vonatkozóm feltételezett következményeinek jelentőségére vonatkozó információkat. Ez ugyanis nem érvényesül.

XIV. Záró rendelkezések

14.1.A jelen Személyi adatvédelmi alapelvek és tájékoztató, valamint sütikre vonatkozó tájékoztató az Általános Üzleti feltételek és a Panaszkezelési Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. A szóban forgó webshop dokumentumai – az Általános Üzleti feltételek és az Adatvédelmi Alapelvek és a rájuk vonatkozó tájékoztatás az Eladó webshopjának honlapján találhatók.

14.2.A jelen adatvédelmi alapelvek attól a pillanattól érvényesek és hatályosak, amikor azokat az Eladó a webshop honlapján közzéteszi, azaz 2021.04.20-től.

A jelen eshop minősítése: http://www.pravoeshopov.sk

Product added to wishlist
Product added to compare.